CD INTIMNÍ

Cena: 360 Kč + poštovné
CD Intimní přináší hluboký vhled do intimity člověka. Intimita je pro umělce obrovský prostor a nádherný zdroj, který však bývá plný různorodých emocí.

 

 

Píseň To se stává je velebení citů a jejich projevů. Člověk by měl být vděčný za každý hluboký projev citů, neboť v dnešní době lidé své city potlačují. Všechny moje smysli mysli přináší dobrou náladu a tato dobrá nálada otevírá nitro člověka, dobrá nálada je dána jednak laskavostí a hudebností písně, ale také hravostí a velkou pozorností, kterou člověk člověku dává. Posluchač se může nádherně v intimitě rozpustit. Intimní je zážitek milostné intimity spojený s přesahující lidskou zkušeností. Žena a muž se v milostném citu rozpouštějí a odevzdávají tak, že vlastně neexistují jako jednotlivost, ale jako nádherné spojení dvou milujících se lidí s celým vesmírem, s nekonečným prostorem a s věčností přítomného okamžiku. Zalévám tvé city rezonuje jemně v duši člověka jako nevinný a hravý výtvor. Jako když obláček slétne z výšin a dotýká se člověka a rozpustí jej. Modlitba přináší obrovskou úctu k životu. Intimní vztah k životu a k Bohu je vyjádřen touhou a prosbou o ochranu všeho cenného, co v životě máme.

Ukázka skladeb


To se stává

Všechny moje smysli mysli

Intimní

Zalévám tvé city

Modlitba

Texty písní z CD


TO SE STÁVÁ

Slza stéká po líčku
pláč je hned na krajíčku
to se stává
dýchá se rozechvěle
třese se to po těle
to se stává
když se dva dotýkají
své city polykají
to se stává
náhle se to objeví
lásku svou si projeví
to se stává

R
Vždycky je to zázrak
když se zjeví, co se tají
vždycky je to zázrak
který se mně víc dotýká
touha má, krása má,síla má
živly píseň ve mně hrají
oheň můj, vítr můj
cudnost se s pravdou potýká

Vždycky je to zázrak
co je než my mnohem větší
vždycky je to zázrak
převzácné, božské stvoření
touha má, krása má, síla má
zážitkem se cítím lepší
oheň můj, vítr můj
hluboké vnitřní spojení

VŠECHNY MOJE SMYSLI MYSLÍ

1

Já si zpívám
Zvědavě se na svět dívám
Já tě vnímám
O tobě si v noci snívám
Já tě hlídám
Raději to ještě skrývám

R: Všechny moje smysly myslí

2
Já se kochám
Rosa smáčí oči sochám
Já si broukám
Melodii zpívám loukám
Já se koukám
Do sebe tě libě soukám
Já tu mňoukám
Na kůži ti dechem foukám
R:Všechny moje smysly myslí

3
Já se vsadím
Že si život tebou sladím
Já tě hladím
Dotykem tě krásně ladím
Já tě svádím
Vůněmi ti city vábím

4
Já se kochám
Rosa smáčí
Oči sochám

INTIMNÍ

1
Do knotu svíčky vosk mi kane
Jsem křišťálová koule
Pod mými víčky pohled pane
Cudně se k tobě choule
Jsem žena mnoha tváří
Kouřových signálů
Z dlaní mi láska září
Dobrého jenom pomálu
Mé oči jsou kapkou v moři
Dotyků a vibrací
Má duše se k tobě koří
Všechno se ve mně obrací

R
Jsem odevzdaná, milovaná,
uctívaná, požehnaná
Jsem objevená, utišená,
usmířená, posílená

2
Uprostřed chrámu voní vůně
Přijímám tajnou výzvu
Toužím má paní po tvém lůně
S modlitbou se k tobě přizvu
Jsem muž co vládne velkou mocí
Co silou drží nebe
Za přijetí by bez pomocí
Navěky chránil tebe
Mé tělo je bleskem v bouři
Zasahuje kořeny
Má duše se pro lásku souží
Zažívám citů ozvěny

R
Jsem odevzdaný, milovaný, uctívaný, požehnaný
Jsem objevený, utišený, usmířený, posílený

ZALÉVÁM TVÉ CITY

1

Zalévám tvé city
Vařím z vody
V objetí
Zahoď svůj vzdor za obzor
Zalévám tvé city
Tisknu body
Početí
Světlušek roj na orloj
Zalévám tvé city, vařím z vody
Zalévám tvé city, tisknu body
V objetí, početí
Zahoď svůj vzdor za obzor
Zalévám tvé city, vařím z vody
Zalévám tvé city, tisknu body
V objetí, početí
Světlušek roj na orloj

2
Volám stará božstva
Dmýchám sílu
Dojetí
Myšlenek vír na Pamír
Volám stará božstva
Lovím víru
Podsvětí
Polibek snů já neusnu
Volám stará božstva
Dmýchám sílu …
Volám stará božstva
Lovím víru
Dojetí, Podsvětí
Myšlenek vír na Pamír
Volám stará božstva
Dmýchám sílu …
Volám stará božstva
Lovím víru
Dojetí, Podsvětí
Polibek snů já neusnu

3
Zažehnu tě slovy
Tisknu písní
Dojetí
Plno krás zaplaví nás
Zažehnu tě slovy
Vášně tísní
Potřetí
Spojení mít vědomí ctít
Zažehnu tě slovy
Tisknu písní
Zažehnu tě slovy
Vášně tísní
Dojetí, potřetí
Plno krás zaplaví nás
Zažehnu tě slovy
Tisknu písní
Zažehnu tě slovy
Vášně tísní
Dojetí, potřetí
Spojení mít vědomí ctít

4
Zažehli jsme svíce
Kvetla láska
Víření
Jsem s tebou rád, Chci si hrát
Zažehli jsme svíce
Láska laská
Cítění (sblížení, smíření)
Společně žít a nechat žít
Zažehli jsme svíce
Kvetla láska
Zažehli jsme svíce
Láska laská
Víření, Cítění
Jsem s tebou rád, Chci si hrát
Zažehli jsme svíce
Kvetla láska
Zažehli jsme svíce
Láska laská
Víření, Cítění, sblížení, smíření
Společně žít a nechat žít

MODLITBA 

Bože můj zůstaň, Bože můj zůstaň, Bože můj zůstaň,
Bože můj zůstaň, Bože můj zůstaň,
Bože můj, miluji tě
Jsem tvoje ztracené dítě

Bože můj, zvedni prach z mých křídel
Dej mi z úst chuť posvátných jídel
otevři se oázo, nabídni své plody
Jsou to slova o nás dvou má modlitba se rodí

Múzo má drž se svého reka
Citlivé je nitro, když se leká
nechce ztratit naději před posledním činem
Ví, koho má raději, opijí se mešním vínem

Bože můj má modlitba je čistá
agituj ať se pohnem z místa
všechno, co má v paměti vplétá do tvých vlasů
nabízí se k početí nekonečného času

Láska má, ať si byla slepá
Počítá se každá chvilka lepá
A na bílém obláčku roste tahle píseň
dovolí si otáčku rozhání tím velkou tíseň

Bože můj chraň kapky moji krve
opatruj vše živé jak poprvé
odhal moudrá poznání já unesu tu tíhu
z takového setkání čerpám svoji sílu

Duše má spavá či bdělá
prolíná se do hmotného těla
V nesmrtelném objetí skrývá tajná místa
plná vášní, dojetí, budiž navždy čistá