CD TAJEMSTVÍ ŽIVOTA

Cena: 360 Kč + poštovné
Tajemství života je hudební a básnická výpověď o vztah mezi mužem a ženou. Sled skladeb odpovídá lidským tématům. Přistupuji k tobě je o zamilovanosti, vášni a nádherné posedlosti. Takový stav může mít člověk možná jen vyjimečně. Kdy se hádá duše s tělem otevírá meditační hudební formou téma Příčin a následků partnerských konfliktů, zvědomuje toto téma a symbolickou afirmací léčí. Volám tě zpátky je skladba povzbuzující krásné lidské emoce, Tajemství je skladba vhodná pro rituál nebo zasvěcení neboť povyšuje milostný prožitek na umění nebo náboženskou zkušenost. Mám tě rád, mám tě ráda rozkrývá archetypálně mužské a ženské role ve vztahu a prohlubuje poselství celého hudebního projektu. Je to něco, co bychom si  mohli zapamatovat jako nejhlubší sdělení.

Tajemství života je umělecký projekt, který básnicky (textově i hudebně) nenápadně posouvá formu za hranici žánrů. Je to píseň nebo zpívaná báseň, je to folk nebo art? Každá skladba je zároveň hudebně stylizována, zároveň improvizována. Vznikají dlouhé hudebně poetické celky, které jsou použitelné pro relaxaci, přírodní léčbu a též jako podklad pro prožitek mezi mužem a ženou v intimních chvílích.

Tajemství života je hluboký umělecký projekt, jednotlivé skladby je dobré použít pro cíleně vnímaný poslech nebo pro významné lidské situace, slavnosti, svátky nebo malou denní radost.

Ukázka sladeb


Přistupuji k tobě

Kdy se hádá duše s tělem

Volám Tě zpátky

Tajemství

Mám tě rád, mám tě ráda

Texty písní z CD


PŘISTUPUJI K TOBĚ

Přistupuji k tobě
Já tu svítím
já tu hořím
do tebe se nořím
potěšení z tebe mám

Já se vzdávám
tebou se stávám
sebe v tebe vkládám
a kolem nás je chrám

Hle sblížení
pocity se žení
vnitru plno vření
svět se žene bůhví kam

Přistupuji k tobě ženo
tvoje jméno bude ctěno
vychutnávám tvoje tělo
cítím, jak se žárem chvělo

Objímám tě vzácný muži
voním pro tě vlahou kůží
třu se ráda o tvou kůži
naše duše se rády druží

Lalalalalal

KDYŽ SE HÁDÁ DUŠE S TĚLEM

R

Kdy se hádá duše s tělem
Kdy se hádá duše s tělem
Kdy se hádá duše s tělem
Kdy se hádá duše s tělem
Kdy se hádá duše s tělem
Kdy se hádá duše s tělem

1

Když se hádá duše s tělem
nikde pro ni není místa
duše ve vesmíru celém
ničeho si není jista
duše ve vesmíru celém
ničeho si není jista
Když se hádá tělo s duší
padá k zemi každým dechem
bez cíle je sotva tuší
kam to slepě plyne věkem
bez cíle je sotva tuší
kam to slepě plyne věkem

2

Když se hádá muž se ženou
ztrácí smysl svého bytí
kam se jeho vášně ženou
nač hromadí živobytí
kam se jeho vášně ženou
nač hromadí živobytí
Když se hádá žena s mužem
nemá půdu pod nohama
svazek není láskou tužen
může zůstat navždy sama
svazek není láskou tužen
může zůstat navždy sama

VOLÁM TĚ ZPÁTKY

R

Možná že nevíš, co k tobě cítím
Možná, že nevíš, co v srdci mám
Možná, že nevíš, že pro tě svítím
Možná, že nevíš, komu se vzdám

Volám tě zpátky, zadními vrátky
Toužím po sblížení
Vrať se mi z dálky, z bitvy či války
Toužím po sblížení
Nač hloupé hrátky, život je krátký
Toužím po sblížení

Toužím po sblížení
Toužím po sblížení

 

TAJEMSTVÍ

Přijímám tě muži
přijímám tě ženo
otevírám duši
vyslovuji jméno

R: Tajemství

Rozeznívám srdce
laskám krásné city
líbám tvoje ruce
zpívám dávné mýty

Zapaluji oheň
šeptám tiché ódy
setkávám se s bohem
dávám sladké plody

Klaním se tvé kráse
uctívám tvou vůni
věřím věčné spáse
tvé hluboké vůni

MÁM TĚ RÁDA, MÁM TĚ RÁD

R1

Mám tě rád
Mám tě ráda
Budu se prát
Kryji ti záda
Nejsem sám
Nejsem sama
Mocný je pán
Něžná je dáma

1

Mé činy
V nitru bytí
Svět bez viny
Laskavé ctíti
Myšlení
Cítím žití
Dobré mínění
Uvnitř to svítí

2
Pronikám
Tebe přijímám
S tebou podnikám
Ráda se dojímám
Začínám
Dobře tě znám
Své dílo mám
Dítě objímám

R2

Rozhoduji
Vše živé spojuji
Na povrchu pluji
Uvnitř dovoluji
Mocnou sílu duji
Pohlcuji
S tebou srdce kuji
Lásku udržuji