CAMINO DE SANTIAGO 

Text písně z CD Duše poutníka

1

Na křižovatce cest
najdeš svůj křest
najdeš svůj křest
svůj kříž si nes
Na křižovatce cest
Kříží ti čest
kříží ti čest
na kříži obelsti lest
Na těle na kříži
co neseš tě zatíží
v hlubokém pranýři
osudu ukaž svou pěst

R
Camino de Santiago, Santiago
Camino de Santiago, Santiago
Santiago, Santiago, Santiago

2

Nevinný na cestě buď
k dítěti přiviň svou hruď
k dítěti přiviň svou hruď
z krve se vyloučí rtuť
Nevinný na cestě buď
krutý je, kdo kroutí pud
krutý je, kdo kroutí pud
zákruty nevinně kruť
Na hlavu zamíří
hříchem tě poníží
ten, kdo ti ublíží
jenom své soudy tu suď

3

Smělý a rázný je krok
jsi jako žíznivý mlok
jsi jako žíznivý mlok
dal by sis niterný lok
Smělý a rázný je krok
krátký je života tok
krátký je života tok
sobě jsi svůj vlastní sok
Snadno se zalíbí
kdo prsten políbí
rájem tě zaslíbí
chytneš se do sítě ok

4

Na konci už není nic
jenom svět bez hranic
jenom svět bez hranic
kde není rub a líc
Na konci už není nic
dáš si chleba krajíc
dáš si chleba krajíc
není po čem toužit víc
Ta cesta voní ti
srdcem se procítí
vášeň tě podnítí
dáš si chleba krajíc