DĚTI RÁJE

Text písně 

1
Jsme bájné děti ráje
Život si s námi hraje
Louskáme jinotaje
Dětství si z prsou saje
Dívá se v dál do kraje
Bájné ovoce zraje
Ta touha květnatá je

2
Jsme děti svých neřestí
Šlapeme si na štěstí
místo lásky protesty
oběti zlých pověstí
v nitru temné bolesti
snadno jdeme na scestí
Rány život nám pěstí

R
Jsme děti revoluce
Polámané máme ruce
Jsme děti nové víry
V kapsách máme velké díry
Jsme děti svých velvetů
Co ztratili se v sametu
Toužíme spatřit kometu

3
Jsme děti svých vulkánů
Čteme v bibli, v koránu
Duši máme kovánu
Oči rudé po ránu
Cestu máme vybránu
Zavíráme svou bránu
Vědomí jak šafránu

4
Jsme děti své nicoty
Já, ty, on a nebo ty
Užíváme dobroty
V čase svaté nahoty
A v prostoru prostoty
Držíme se jistoty
Ceníme své životy