DOTKNI SE

Text písně 

1
Dotkni se
Dotkni se lásko mého srdce
Srdce mně nikdy nezranilo
Víš slova někdy znějí krutě,
Nechci je slyšet, aby se vše neztratilo
Žízním po lásce, co jen tak přijde
A nemusí být v kronikách

R
Žízním po lásce, co jen tak přijde
Toužení, loučení, soužení
Velmi se mně dotýká

2
Dotkni se
Dotkni se lásko mého srdce
V srdci jsou kroky křehké laně
Víš, co dělaj se mnou city chudé
Nechci být bolestným terčem pouťové zbraně
Žízním po lásce, po rozpuštění
A nemusí být konečné

R
Žízním po lásce, po rozpuštění
Blouznění, souznění, kouzlení
Tvoří hodnoty věčné

3
Dotkni se
Dotkni se lásko mého srdce
Srdce není pro zbabělé
Smíš mně držet za ruce
Nechci se živit samotou v noci probdělé
Žízním po lásce mojí duše
A nemusí být od boha

R
Žízním po lásce mojí duše
Mýlení, mínění, míjení
Dosti se mi podobá

4
Dotkni se
Dotkni se lásko mého srdce
Srdce mé je rudý květen
Smíš být se mnou opět zvu tě
Nechci slyšet slova, která nejdou vzíti zpět
Žízním po lásce, která živí
A nemusí být milostná

R
Žízním po lásce, která živí
Smíření, sblížení, Cítění
Kouzla života mocná