FILOSOFIA

Text písně z CD Esence života

1

Uprostřed noci chce se zout
Očekává boží soud
Kouše se do rtů při zívání
Touží se zbavit vlastních pout

V kutlochu čeká prázdný kout
Tam bude jeho duše schnout
Bez cíle zle nudu zahání
Chtěl by zas pro něco žnout 

2
Dovol si k sobě lnout
Se smrtí se s láskou mnout
Chrabře přijmi žhavé pozvání
S výzvami do dálky plout
Již nejsi mladý bloud
Bez ohně není čoud
Skočíš zde po hlavě, přistání
Tam, kde je dravý proud

R
Život je velké tajemství
Slepý se na světlo ptá
Je to jak ztratit panenství
Ta pravda nebude zlá
Život je velké tajemství
Převozník o mince dbá
Posvátné věčné šílenství
Filosofia, filosofia

3
V kronikách se zlatým
písmem píše
O životě dávných hrdinů
Jak vstávali a pdali říše
Který posel nesl novinu