KDYŽ JE DUŠE HLADOVÁ

Text písně 

1
Když je duše hladová
Svět se peklu podobá
Hoří ohně, bubny hřmí
Jak jen ostré hrany zní
Když je duše hladová
Kovář kovy vyková
Pot se line z dlaní mých
V dýmu doutná dávný hřích

2
Když je země vyprahlá
Smršť tě v noci zasáhla
Jazyk zkouší patro hníst
Na rtech zpěvy z ptačích hnízd
Když je země vyprahlá
Smrt tě do pout zapřáhla
Nech se orat, slyšíš smích
Na zápražích bílý sníh

3
Když je lůno netknuté
Břímě ženy sehnuté
Svaté knihy hoří kříž
Před zahradou těžká mříž
Když je lůno netknuté
Stopa sudby mrzuté
Slavík volá, nalej líh
Jak je krásně v dobách zlých

4
Když je dílo zrazené
Kdo si na tě vzpomene
Muži, kam jsi ukryl tvář
Knihovnou se pyšní žhář
Když je dílo zrazené
K čemu řeči učené
Vaříš z vody živiny
Budeš věčně žíznivý