KONEČNÁ CHVÍLE

Text písně 

1
Ať žije konečná chvíle
Mnoha snah a dobrých plánů
Kdy dosáhnem svého cíle
Duši svou dáváme pánu
Vítáme splněná přání
Prvotních a posledních cest
Pravdivý stav není zdání
K takovému jdeme se vést

2
Ať žije báječné prázdno
Svých posledních okamžiků
Nahoru klesáme na dno
To prázdno je plno díků
Vítáme královské nebe
Které je víc tady a teď
Vnímání uprostřed sebe
Náš nádherný smyslný let

3
Ať žije vítězná spása
Co není vyčtená z knížek
Do prstu chycená krása
Prožitých nížin a výšek
Vítáme radostné ticho
Po dlouhém stoupání dolu
Tu prázdné tu plné břicho
Po krátkém klesání spolu

4
Ať žije poznání konce
Co startem je prvních kroků
Soucitné údery zvonce
Nebo chtivých mléka loků
Vítáme blahobyt žízně
Rodí se po ukojení
Nádherné životní tísně
Když všichni jsme spokojeni