MANUELI

Text písně 

1
Světelný paprsek na hladině
Tudy tečou ranní modlitby tvé
Čí srdce vášnivé na planině
Východní slunce je ještě rudé
Poklekáš před křížem meče v zemi
Ostří je krvavé nevědomí
Bez těla ztrápená duše ženy
Zaplatíš cenu za své svědomí

R1
Manueli, poutníče k svaté zemi
Manueli, hříšníče k očištění
Manueli, ochránče zapomnění
Manueli, Manueli
Pouť má být vykoupení

2
Jako když Pilát si myje ruce
Rty se tisknou na rty plné pěny
Kde je ten posedlý temný strůjce
To ďábla znáš v těle té kuběny
Pluješ do přístavu bratrů v Kristu
Napij se žíznivě z první studny
Pro slávu boží nech stvořit bystu
Z útesu válečné zazní bubny

3
Kde je ten, co káže pravdu mečem
Kde je to slíbené vykoupení
To nejsou lidé, jen ženy vkleče
Ústa té muslimky také pění
Mrtvoly v hromadné jámě hnijí
U hrobu Kristova svítí světlo
Na výhru rekové víno pijí
Kde je ráj na zemi, kde je peklo

R2
Manueli, jsi starý a sedíš před obrazem Madony
Manueli, není to obrázek, je to tvé postižení
Manueli, oko se zavírá v záblesku pochopení
Manueli, umíráš, jenom smrt je tvé vykoupení