MILOSTNÁ

Text písně 

1
Stanu se větrem, co do plachty duje
Až příď lodi rozpráší kapky moře
Svítím se hvězdou, která nebem pluje
Ať měsíční svit rozestele lože

2
Budu dýchat vůně čerstvého léta
Až omámí vířící moje smysly
Obraz Tvůj rozmnožím v zrcadlech světa
Vstoupím do nočních představ Tvoji mysli

3
Zvolám tvé jméno na vrcholu hory
Až jeho ozvěna vyvolá bouři
Zazpívám tesknou píseň nad obzory
Ať tvé nitro po nekonečnu touží

4
Vplížím se a skryji se ve tvém stínu
Až mně budeš hledat v každičkém dechu
Rozpustím se v milostném sladkém vínu
Zjevím se na konci žhavého dechu

5
Vyraším jako čerstvá větev stromu
Rozkvetu uvnitř královské zahrady
Pošlu všechnu sílu úderu hromu
Vyvolám tajné ohnivé obřady

6
Dotknu se s úctou chráněného tvaru
Až se okvětí zachvěje lítostí
Přimknu se v tísni k laskavému daru
Něžně spočinu v hloubce Tvé bytosti

7
Dychtivou mízou svou znesvětím pole
Až tajemné prameny začnou tryskat
Rozervu si hruď z hlubokého zdroje
Budu tě laskavě ve vlasech výskat

8
Zakřičím do skály „Rozestup se rokle“
Položím k ikoně květiny slávy
Náhlým studem otřepu vnady zmoklé
A blaženě ulehnu do vlahé trávy

9
Chytím se křídel dravého proudu
Překročím oceán, odevzdám své tělo
Zašeptám múzám, sevřu v dlaních hroudu
Budu plynout, jak by se duši chtělo