PADÁ VODA

Text písně 

1
Padá voda
Hlínou klouže
Na cestičce
Dělá louže
Padá voda
Češe stromy
Spolu s vodou
Zvučí hromy

2
Padá voda
Tvoří deště
V potoce se
Schová ještě
Padá voda
Hned je řekou
V řece proudy
Vody tekou

R
Padá voda
Voda padá
Jestli mně má
Milá ráda
Padá voda
Vodopád
Jestli mně má
Milý rád

3
Padá voda
Nese vláhu
Zanechá nám
Zvláštní zprávu
Padá voda
Čistí hlavu
Dává lidem
Rovnováhu

4
Padá voda
Mije tělo
O čistotě
By se pělo
Padá voda
Mlží vlasy
Prázdnota je
Zdrojem krásy

5
Padá voda
Halí světlo
Voda ztiší
Velké teplo
Padá voda
Vášně krotí
Ať jsi tady
Pro či proti

6
Padá voda
Zdroje jiskří
Vědomí se
Snáze bystří
Padá voda
Klidná síla
Se zemí se
Voda sžila