POLIB MĚ MŮJ MILÝ

Text písně 

Polib mě můj milý
Polib tuto chvíli
Chvíli k zaklínání
Chvíli k početí
Polib mě má milá
Ať je v tobě síla
Síla k procitnutí
Síla proměny

Dotkni se mě, ženo,
Vyslov moje jméno
Probuď moje šťávy
Ukaž, že jsou zdrávy
Dotkni se mě, muži
Tiskni moji kůži
Tiskni moje tělo
Co by lásku chtělo
Pomiluj mě, Pane
Ať se všechno stane
Odevzdej mi sebe
A otevře se nebe
Pomiluj mě, Paní
Miluj za svítání
Ať co chce se spojí
Zpátky k svému zdroji

R
Já jsem tvůj tichý společník
Já jsem vděčný nevděčník
Já jsem tvé první poznání
Já jsem poslední vyznání
Já jsem tvůj klíč, kterým odmykáš
Já jsem tvá smrt, kterou zanikáš
Světelný proud

Já jsem tvůj valčík poslední
Já jsem tvá píseň pohřební
Já jsem ten dotek medúzy
Já jsem všech konec iluzí
Já jsem noc krytá hvězdama
Já jsem tvá známá neznámá
Tvá černá noc