POMPEJE

Text písně 

1
Sopečný prach
Vavříny dány
Hraje se o černou skříňku
Kolem je krach
Zlé slavobrány
Pamětní desku do vínku
Žíznivý dech
Polyká vzdechy
Z výhně se dusivě kouří
Z těla je mech
Troubí tu plechy
Žena se před koncem souží
Veliký vzdor
Zčernalé saze
Kolkolem se čerti spouští
Andělský chor
Mrtvým je blaze
Chudáci tápou po poušti

R
Smrt se Ti cynicky zasměje
Uprostřed té světské slávy
Jako když pompézní Pompeje
Zasyčí do žhavé lávy
Smrt se Ti cynicky zasměje
Směňuješ život za smetí
Jako když pompézní Pompeje
Obětují ohni své děti
Smrt se Ti cynicky zasměje
Pomíjivé jsou tvoje touhy
Jako když pompézní Pompeje
V prach se Ti promění pouhý