ROMANCE O JABLOŇOVÉ PANĚ

Text písně z CD Ženské téma

1
Na suché zemi v poušti roste strom
Větev ohýbána čerstvým plodem
Tu do kmene stromu udeří hrom
Jablko padá bije se o zem
Místo plodu zjevuje se panna
O záchranu volá „vody, vody“
Uprostřed ničeho žije sama
Touží napít se lidské svobody

2
Celá žíznivá velmi se třese
Zoufale hledá lásku člověka
Ztracená žena zde rozplyne se
Jen život s životem se potýká
Každý rok ten strom jablko nese
Touhou se míza stromu zalyká
Každý rok se jedna panna třese
Se samotou pouště se potýká

R
Ňadra obtéká temný proud vlasů
Rodí se hrou blesku zvukem stromu
Vlahý úsvit svítí na tu krásu
Teď chvěje se nahá uvnitř stromu
Vypije jedenkrát vodu z dlaní
Velkým studem červené tváře

Láskou stává se spanilou paní
Na prsa a klín dopadá záře
Děje se, když se odevzdá muži
Vzlétne hejno nádherných motýlů
Lehká křídla kryjí prázdnou kůži
Motýli tvoří věčnou mohylu

3
Kráčel pustinou jednou skromný pán
Vidí strom touží po jeho stínu
Vzácnou vidinou je ke stromu hnán
Trochou vody dlaní svlaží hlínu
Jediný plod padá k zemi náhle
Vyskočí z jablka krásná dívka
Volá „vody“, zvuk se nese táhle
Poutníka osvěží těla křivka

4
Krásnou pannu kropí vodou z měchu
Tvář omyje, do úst vpraví doušek
Dívka přijímá vše pro potěchu
Otevírá pro něj srdce kousek
Hrom zvučně udeří, blesky svítí
Prší zdravá voda z nebe tady
Milují se, roste kvítí
Usínají, budí se do zahrady