SKYTÝ PRAMEN

Text písně 

Skrytý pramen hoří v našem zrcadlení
jsme cestáři, co prodávají odpustky
za seznámení svého osudu
zakryjem svojí nudu
a cestujem krajinou našeho dětství

Rozevíráme obraz svého bytí
zaklínáme plameny
nejsme na to stavěný
hoří v nás proměna
se svou siluetou
kráčíme po cestě s pietou

Opodál temný obelisk
v komnatách temný tisk
všechny zprávy minulosti
rozmělní naše kosti

Pijeme ze studně zapomnění
abychom nemuseli se potkat s havranem
který poletuje nad ránem

Jsme to my, vratká skořápka
na nebi vlahá Polárka
polévá nás svitem
toužíme celým citem
po bytostném rozechvění
život se nám mění
vášeň pění
křičíme do kraje
ozvěna si s námi hraje

Tam spí andělé a múzy
potkáváme se s postavami
podobní dávným zvykům

To vše je podobenství
stojíme při sobě jako před spasitelem
kryjeme se tělem
žijeme blaze
a naše mysl se táže
jsem to já nebo má projekce
život vytváří erekce

Nemůžeme jít sami po cestě
a zapomenout sebe na planině
probudit se ve víně
opojeni a oslepeni vizí
my chceme být lidé vizí

Půjdeme spolu srdce v srdci
nebudeme se ohlížet
ani se nikomu podbízet
splníme si životní přání
bez lásky nebudeme k mání

Nezaprodáme duši bláznu
chtíči nebo slasti
nechytíme se do této pasti

Vyviníme se z otroctví
vyjevíme si to proroctví
naše bytí hoří zlatem
zbavíme se vší mědi
podáváme si chléb se solí
nic nás nebolí

Chráníme se pohledu medůzy
líbají nás múzy
jsme prosti umírání hrůzy

Objímá nás blízkost
otupuje lidská nízkost
povznáší nás krása
to naše duše jásá