SÚTRY

Text písně 

Devi se ptá:
Co, ó Šivo, je realita tvá?
Čím je tento divuplný vesmír?
Co vlastně tvoří sémě?
Kdo sídlí uprostřed kosmického kola?
Co je tento život za sférou forem,
ač přitom všechny formy prostupuje?
Jak do něj můžeme plně vejít,
překonat prostor a čas,
jména a popisy?
Zbav mě mých pochyb!
překonat prostor a čas