TAJEMSTVÍ 

Text písně z CD Tajemství života

Přijímám tě muži
přijímám tě ženo
otevírám duši
vyslovuji jméno

R: Tajemství
Rozeznívám srdce
laskám krásné city
líbám tvoje ruce
zpívám dávné mýty
Zapaluji oheň
šeptám tiché ódy
setkávám se s bohem
dávám sladké plody
Klaním se tvé kráse
uctívám tvou vůni
věřím věčné spáse
tvé hluboké vůni