TO SE STÁVÁ

Text písně z CD Intimní

Slza stéká po líčku
pláč je hned na krajíčku
to se stává
dýchá se rozechvěle
třese se to po těle
to se stává
když se dva dotýkají
své city polykají
to se stává
náhle se to objeví
lásku svou si projeví
to se stává

R
Vždycky je to zázrak
když se zjeví, co se tají
vždycky je to zázrak
který se mně víc dotýká
touha má, krása má,síla má
živly píseň ve mně hrají
oheň můj, vítr můj
cudnost se s pravdou potýká

Vždycky je to zázrak
co je než my mnohem větší
vždycky je to zázrak
převzácné, božské stvoření
touha má, krása má, síla má
zážitkem se cítím lepší
oheň můj, vítr můj
hluboké vnitřní spojení