TŘEBA NA OBLOZE V MLÉČNÉ DRÁZE

Text písně

Třeba na obloze v mléčné dráze,
třeba šplhat přes vysoké hráze
nebo na plujících krách

Třeba daleko uprostřed pouští,
třeba projít velkou hustou houští

Chtěl bych tě najít
Třeba brodit se hlubokou nocí,
třeba bojovat s tajemnou mocí,
nebo na vrcholcích skal

Třeba unavený dlouhou poutí,
třeba rozpáleným sluncem schnouti

Chtěl bych tě najít

Třeba na obloze v mléčné dráze