UPROSTŘED NOCI TAM POSTAVA STÁLA

Text písně

Uprostřed noci tam postava stála
v podloubí na loutnu hrála
k tomu vítr vál jako sténání
blesku blýskání tiché volání
měsíc úplný světlem žíznivý
uprostřed noci tam postava stála

Spatřil jsem jak hlavou významně kývla
ve spánku zlá kočka zívla
vede k sblížení, velké mámení
gesto vášnivé, obrys vzdálený
tóny jímavé, zvuky k zbláznění
Spatřil jsem jak hlavou významně kývla

S neznámou odvahou kráčel jsem blíže
z oltáře sestoupí kníže
S mysli stíženou v těle víření
v srdci tísnění žádné smíření
hrdlo dávivé plné síření
S neznámou odvahou kráčel jsem blíže

Důstojně ústy se dotkla mé tváře
nebesi pronikne záře
oči tázavé plné cítění
podle mínění člověk zlý není
šaty líbivé, krásné líčení
Důstojně ústy se dotkla mé tváře

S laskavou něhou mně líbala můza
po zádech chvěla se hrůza
čistě získaná ráda vískaná
náhle líbaná málo vídaná
běsy zmítaná vždycky stíhaná
S laskavou něhou mně líbala můza

Poklonil jsem se té ctihodné dámě
ona mně nabídla rámě
bylo vítání k bohům vzývání
k nebi lítání blahé setkání
čisté zpívání až do svítání
Poklonil jsem se té ctihodné dámě

Zmizela ránem, když slunce se smálo
v samotě smutné se zdálo
byl jsem vzdálený tuze zmámený
náhle ztrápený slzou zkrápěný
uvnitř sdílený navždy zmýlený
Zmizela ránem, když slunce se smálo