V KNIZE JE PSÁNO

Text písně

1
V knize je ukrytá zpráva
Zdali je pro tebe zdráva
V knize se bez bázně radí
Komu že rada ta vadí

2
V knize je zakleté heslo
Heslo by se světem neslo
V knize se o světě kouzlí
Kouzlo je když ten svět souzní

3
Kniha se o ženách šíří
Pozornost kolem žen víří
Kniha tu o mužích sdílí
Trefí se, kdo míří k cíli

4
V knize je navždycky dané
Komu že říká se Pane
V knize se výslovně píše
Hloupé je klanět se pýše

5
Kniha tu o lásce básní
Bez knihy láska je vášní
V knize se o lásce praví
Šťastni jsou ti, co jsou hraví

6
V knize se píše o moci
Večer se den vzdává noci
V knize je prý dávno psáno
Po noci rodí se ráno

7
V knize se poutavě káže
Odpověď zná, kdo se táže
V knize jsou prázdné listy
Tvůj život je proto čistý