VŠECHNY MOJE SMYSLI MYSLI

Text písně z CD Intimní

1

Já si zpívám
Zvědavě se na svět dívám
Já tě vnímám
O tobě si v noci snívám
Já tě hlídám
Raději to ještě skrývám

R: Všechny moje smysly myslí

2
Já se kochám
Rosa smáčí oči sochám
Já si broukám
Melodii zpívám loukám
Já se koukám
Do sebe tě libě soukám
Já tu mňoukám
Na kůži ti dechem foukám
R:Všechny moje smysly myslí

3
Já se vsadím
Že si život tebou sladím
Já tě hladím
Dotykem tě krásně ladím
Já tě svádím
Vůněmi ti city vábím

4
Já se kochám
Rosa smáčí
Oči sochám