ZA TROCHU LÁSKY
Jaroslav Vrchlický

Text písně 

Za trochu lásky šel bych světa kraj,
šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý,
šel v ledu - ale v duši věčný máj,
šel vichřicí - však slyšel zpívat kosy,
šel pouští - a měl v srdci perly rosy
Za trochu lásky šel bych světa kraj
jak ten, kdo zpívá u dveří a prosí