ZAJATEC VLASTNÍHO OSTROVA

Text písně 

1
Je víc inteligentní
Zná hovor filosofa
Stále prominentní
Sedá hlavně na sofá
Mluví o estetice
Ctí zákon Archimeda
Patří elitní klice
Káže, co říká věda
Je plný argumentů
Stále má vlastní soudy
O jiném kontinentu
Syčí na rodné hroudy
Hraje si s abstrakcemi
Hlava je plná šrotu
Posedlý projekcemi
Světa plných bonmotů

R
Zajatec vlastního ostrova
V ostrově zvláštní je choroba
Zajatec vlastního času
Současnost posílá k ďasu
Vyhoštěn klade si podmínky
Potlačí zjištěné novinky
Zajatec vlastního ostrova
V ostrově zvláštní je choroba

2
Má oblíbené mýty
Ovládán je chytrostí
Neví jaké má city
Ztrácí pocit radosti
Nevinnou čistou krásu
Rozmělňuje myšlenkou
Oddanou věcnou lásku
Nahrazuje milenkou
Jeho sexualita
S hlavou hrdě vztyčenou
Je temnou vůlí bita
Ranou pod pás mířenou
Pro teorii hoří
K člověku vášeň skrývá
Zákonům se rád koří
Samoten často bývá

R

3
Žije prazvláštní světy
Anděl tu na zem padlý
Říká rád cizý věty
Svou rutinou je zvadlý
Na otázku Hle kdo jsi
Odpovídá citací
Nebude nahý bosý
Získá snadnou ovaci
Je to krutá náhrada
Za skutečnou hodnotu
Jasná skutečná zrada
Sebe sama v nicotu
Tohle je cizí program
A ne vlastní zkušenost
Člověk o sebe obrán
Dominuje minulost