ZVEDNI SE

Text písně 

1
Zvedni se ke své tíži
Ať svět ti neublíží
Vše kolem tebe víří
Vhlédni ke svému zdroji
Kdo komu rád zlé strojí
Ať se tu zlého bojí
Ať se tu zlého bojí

2
Duše se sebou dusí
Srdce napospas buší
Tělo se hýbat musí
Jsi králem svého rance
Odměna volá psance
Za trochu toho žvance
Za trochu toho žvance

3
Drž se obrazu luny
Uprostřed mocné duny
Rozhoď kostky či runy
Narovnej se ke hvězdám
Osud člověka je dán
Stále však je tebou psán
Stále však je tebou psán

4
Napiš si trestné body
V ústí divoké vody
Za všechny lité svody
Na slunci drž se místa
Ať mysl svítí čistá
Hodnota tvá je jistá
Hodnota tvá je jistá

5
Chvěješ se mlžnou rosou
Ctíš zemi nohou bosou
Touha zní s čistou vosou
Putování je darem
Posvátným nitra varem
Zjeveným věčným rájem
Zjeveným věčným rájem